บริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้รับรางวัล “Best of the Best” หรือสุดยอดสถานประกอบการดีเด่น  อย.Quality Award 2021เป็นสถานประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอด มีการช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเห็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ ดำเนินกิจการภายใต้มาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และรางวัลประเภทสถานประกอบการด้านยาประเภท 3 ปีติดต่อกัน (ปี 2561-2564) อีก 1 รางวัล รวม 2 รางวัล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลอย. Quality Award มาแล้วรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

     นายอนล  ธเนศวรกุล กรรมการบริหารบริษัท ยูนีซัน จำกัด รับรางวัล “Best of the Best ประเภทสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา” และรางวัลประเภทสถานประกอบการด้านยาประเภท 3 ปีติดต่อกัน(ปี 2561-2564) 

     ในงานมอบรางวัล อย. Quality Award 2021 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้มอบรางวัล ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษเป็นการจัดงานมอบรางวัลในรูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Ceremony) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมสถานประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป 

“ขอขอบคุณ อย.ที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลอันทรงคุณค่าแก่ บริษัท ยูนีซัน จำกัด ผมรู้สึกดีใจที่สิ่งที่บริษัทฯ ตั้งใจทำมีคนเห็น และมีหน่วยงานที่สำคัญอย่าง อย.เป็นผู้มองเห็นรางวัลที่ได้มา เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับพวกเราทุกคน ขอให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เป็นบริษัทผลิตยาที่พึ่งพาได้ของคนไทยทุกคน “

นายอนล  ธเนศวรกุล
กรรมการบริหารบริษัท ยูนีซัน จำกัด???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.