อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2555

 

วันที่ 18/07/2555

สธ. จัดพิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2555 อย่างยิ่งใหญ่ รวม 32 ราย ทั้งอาหาร ยา เครื่องสำอางค์ เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการที่ตั้งใจทำดี คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

ขอแสดงความยินดีกับยูนีซัน ซึ่งเป็น 1 สถานประกอบการในรางวัลดังกล่าวนั้น???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.