เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดให้มีการมอบรางวัล“อย.คลอลิตี้ อวอร์ด” ประจำปี 2561 ให้แก่สถานประกอบที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตราฐานและปลอดภัย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้สถานประกอบการ ซึ่งบริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 6 แล้ว (ปี 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 และ 2018) โดยมีพิธีการมอบรางวัล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ, นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภก.อลงกรณ์ นิ่มสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ-2 เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ

     เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ภาคภูมิใจของพวกเราชาว ยูนีซัน ทุกคน เพราะรางวัลนี้เกิดจากการร่วมแรง ร่วมใจของพวกเราที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ยาที่ผลิตออกมามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

 

 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.