บริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้รับรางวัล "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2558" ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มี จริยธรรมดีเด่น ด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย ที่ใช้ในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน

 

 

 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.