โครงการยูนีซันสานสัมพันธ์ แบ่งปันสู่ชนบท 2559

บ. ยูนีซัน จำกัด ส่งมอบ “เรือนพยาบาลยูนีซัน” พร้อมยารักษาโรคจำนวนหนึ่ง ให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
   
โครงการแบ่งปัน...เพื่อน้อง 2557 - 2558

โครงการแบ่งปัน...เพื่อน้อง โดยบริษัทยูนีซัน ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ
   
ร่วมสร้างจิตอาสาสู่สังคม

ชาวยูนีซัน ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด ปลูกต้นไม้ ณ วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556
   
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตอบแทนสังคม

บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตอบแทนสังคม มอบห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยารักษาโรคเบื้องต้น
   
มอบห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ยาให้น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร

บริษัทยูนีซันได้ร่วมแบ่งปันความสุข ให้น้อง ๆ โรงเรียนเวียงผาวิทยา สาขาอายิโก๊ะ บนดอยสูง ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
   

Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.