บริษัท ยูนีซันจำกัด และบริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด ได้ให้การสนุบสนุนสีทาไม้และนมอัดเม็ด

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ยูนีซันจำกัด และบริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด ได้ให้การสนุบสนุนสีทาไม้และนมอัดเม็ด มูลค่า 23,400 บาท ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
โครงการยูนีซันสานสัมพันธ์ แบ่งปันสู่ชนบท

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบชุดยาสามัญประจำบ้าน และสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับ 5 โรงเรียนที่ขาดแคลน
   
โครงการยูนีซันสานสัมพันธ์ แบ่งปันสู่ชนบท 2561

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้ส่งตัวแทนผู้บริหาร โดยมี ภก.วิภูสิต ลิ่มวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมด้วยทีมงานส่งมอบอาคารลานเอนกประสงค์
   
กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2561

บริษัท ยูนีซัน จำกัด สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดปี 2561
   
ยูนีซัน สานสัมพันธ์ ประจำปี 2560

บ.ยูนีซัน จำกัด ได้ร่วมกิจกรรม สนับสนุน เพื่อสังคม ทั้งภายนอกและภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
   
โครงการยูนีซันสานสัมพันธ์ แบ่งปันสู่ชนบท 2559

บ. ยูนีซัน จำกัด ส่งมอบ “เรือนพยาบาลยูนีซัน” พร้อมยารักษาโรคจำนวนหนึ่ง ให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
   
โครงการแบ่งปัน...เพื่อน้อง 2557 - 2558

โครงการแบ่งปัน...เพื่อน้อง โดยบริษัทยูนีซัน ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ
   
ร่วมสร้างจิตอาสาสู่สังคม

ชาวยูนีซัน ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด ปลูกต้นไม้ ณ วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556
   


???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.