โครงการยูนีซัน สานสัมพันธ์แบ่งปันสู่ชนบท ปี 2563 - จันทบุรี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 บริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนและเวชภัณฑ์ยา ให้กับโรงเรียนบ้านมาบไผ่ ต.มาบไผ่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
   
โครงการ U อาสาพัฒนาชุมชน ปีที่ 7 “อิ่มใจผู้มอบ สุขใจผู้รับ ปันรักให้น้อง”

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 คณะทีมงาน U อาสาพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 16 คน เป็นตัวแทนเดินทางไปมอบเวชภัณฑ์ยาและวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนจำนวน 70 คน
   
MFU Covid-19

ในช่วงเวลาการระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (มีนาคม – มิถุนายน 2563) MFU ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมหลายอย่างด้วยกัน
   
โครงการยูนีซัน สานสัมพันธ์สู่ชนบท ปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาบริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้สนับสนุนเครื่องดนตรีสากล ครบวง มูลค่า 60,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
   
บริษัท ยูนีซันจำกัด และบริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด ได้ให้การสนุบสนุนสีทาไม้และนมอัดเม็ด

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ยูนีซันจำกัด และบริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด ได้ให้การสนุบสนุนสีทาไม้และนมอัดเม็ด มูลค่า 23,400 บาท ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
โครงการยูนีซันสานสัมพันธ์ แบ่งปันสู่ชนบท

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบชุดยาสามัญประจำบ้าน และสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับ 5 โรงเรียนที่ขาดแคลน
   
โครงการยูนีซันสานสัมพันธ์ แบ่งปันสู่ชนบท 2561

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้ส่งตัวแทนผู้บริหาร โดยมี ภก.วิภูสิต ลิ่มวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมด้วยทีมงานส่งมอบอาคารลานเอนกประสงค์
   
กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2561

บริษัท ยูนีซัน จำกัด สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดปี 2561
   


???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.