เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  บริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้มอบห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยารักษาโรคเบื้องต้นให้แก่"ห้องเรียนอายิโก๊ะ"ซึ่งเป็นห้องเรียน สาขาของโรงเรียนเวียงผาวิทยา ต.ศรีถ้อย  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

          อาคารหลังนี้เกิดจากการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจาก  "กลุ่มทหารเรืออาสา" และ "ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา" ทั้งหลายต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยการสร้างอาคารเรียนให้น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร โดยได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อการก่อสร้างอาคารเรียนให้น้องๆ และอาคารหลังนี้มีชื่อว่า  "ทหารเรืออาสา ประชาชนร่วมใจ" ซึ่งประกอบด้วย "ห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่"สนับสนุนทุนทรัพย์โดยทหารเรือและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา และ"ห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ยา" สนับสนุนทุนทรัพย์โดย บริษัท ยูนีซัน จำกัด

          เพื่อให้เด็กนักเรียน คุณครูและชาวบ้าน บนพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารแห่งนี้ ได้มียารักษาโรคไว้กินไว้ใช้ักษาในยามป่วยไข้           

รูปทั้งหมด

 

 

อาคารเอนกประสงค์และห้องพยาบาล

  

 

 

 

  

 

พร้อมตู้ยารักษาโรคเบื้องต้น

 

 บรรยากาศที่ "ห้องเรียนอายิโก๊ะ"

 

มือของเด็กๆ เป็นแผลมานานหลายวัน

 

 พวกเรามียามีอุปกรณ์มาพร้อมทำแผลให้เด็กๆ ด้วยค่ะ

 

  

 ภาพบรรยากาศเริ่มการก่อสร้างอาคาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทฯ และพนักงานร่วมใจกันบริจาคสิ่งของ เครื่องเขียน ขนมและนมให้เด็กๆ

 

 

 

 

 แจกของเสร็จแล้วร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ ค่ะ 

 

 พวกเราเป็นตัวแทนจากบริษัท ยูนีซัน จำกัด

 

 ทีมทหารเรือทำการส่งมอบอาคาร

 

 ตัวแทนบริษัท ยูนีซัน จำกัด ส่งมอบห้องพยาบาล

 

ร่วมพิธีเปิดอาคาร

 

ตัวแทนบริษัท ยูนีซัน จำกัด รับมอบของที่ระลึกจากทางโรงเรียน

 

 

 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวขอบคุณทุกๆ น้ำใจที่หลั่งไหลมาร่วมด้วยช่วยกัน

 

 

 

 

 

 

บันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

มอบเวชภัณฑ์ยาและสิ่งของให้กับโรงเรียนเวียงผาวิทยา

  

 

เด็กๆ พากันดีใจ ขอบคุณคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

 

อาคารหลังนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากๆ 

 

 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.