โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย

โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย เป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นห่างไกล ติดชายแดนไทย-ลาว เพียงแค่ 2 กิโลเมตร ห่างจาก จ.อุตรดิตถ์ 180 กิโลเมตร

            เพื่อเป็นการบรรเทาอาการป่วยไข้ในเบื้องต้นของนักเรียน และชาวบ้าน ในพื้นที่ บริษัท ยูนีซัน จำกัด และ ทีมทหารเรืออาสาประชาชนร่วมใจ จึงได้ร่วม ปรับปรุงอาคารเก่าของโรงเรียนเป็นห้องพยาบาล, ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์นักเรียน, และห้องน้ำ โดยทีมทหารเรืออาสาฯ และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมลงมือปรับปรุงก่อสร้าง

บริษัท ยูนีซัน จำกัด สนับสนุนทุนทรัพย์ พร้อมเวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

12 กันยายน 2563 คุณนภาพร เมืองทิพย์ ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ, ภญ.ศรัญญา มั่นคง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา ตัวแทนบริษัท ยูนีซัน จำกัด พร้อมด้วย นาวาโทรังสรรค์ อวริสาร ประธานชมรมทหารเรืออาสา และคณะ, คุณชูชาติ มั่นคง อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ประสานงานในการนำเสนอ โครงการมอบห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ยา และห้องธนาคารโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ตามโครงการสร้างห้องพยาบาลในถิ่นห่างไกล ได้ทำการส่งมอบสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เรียบร้อยแล้ว

 

ขอขอบคุณ บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด ไวท์ฟาร์ม สำหรับแจกให้กับเด็ก ๆ และคุณรัชนี จุลใส ร่วมสนับสนุนตู้กดน้ำดื่ม ไว้ใช้ในห้องพยาบาล และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.