เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาบริษัท MFU ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการสนับสนุนชุดตรวจ ATK เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย จำนวน 77 โรงเรียน มูลค่ารวม 700,000 บาท ซึ่งมีทั้งจัดส่งผ่านขนส่งภาคเอกชน และมีตัวแทนจากบริษัทฯ ที่สามารถเดินทางไปส่งมอบให้กับโรงเรียนในปริมณฑล ด้วยตนเอง
 
 
 
 
 
จุดประสงค์หลักของกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากความห่วงใย ในสุขอนามัย เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้เปิดทำการเรียนการสอน on site อย่างปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ “เครือข่ายอาสาพัฒนาชนบท” เป็นระยะเวลา 2 เดือนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนวัสดุ - อุปกรณ์ดังกล่าว เขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์ฯ มายังบริษัทฯ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์ และติดต่อกลับเพื่อทยอยจัดส่งให้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน พร้อมรับเปิดเทอมอย่างทันเวลา
 
 
 
จากกิจกรรมดังกล่าวบริษัท MFU หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกโรงเรียนที่ได้รับวัสดุ – อุปกรณ์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และนำไปใช้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด
 
  
 
 
ขอขอบพระคุณบุคลากรในองค์กรทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจช่วยให้กิจกรรมดีๆ ได้เผยแพร่ไปยังชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง แม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ไม่มากนัก แต่ผู้ได้รับก็ประทับใจ และมีความยินดียิ่ง
 


???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.