เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา บริษัท ยูนีซันจำกัด และบริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด  ได้ให้การสนุบสนุนสีทาไม้และนมอัดเม็ด มูลค่า 23,400 บาท  ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำไปทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ. โรงเรียนวัดไก่จ้น อ.ท่าเรือ  ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ภญ.วันวิสาข์  พูลปวงทรัพย์  ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต เป็นตัวแทนบริษัทฯ  ขึ้นรับเกียรติบัตร จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา  ทาสีโรงเรียน  ปลูกต้นไม้  ตัดหญ้า และกิ่งไม้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในเรื่องของการแบ่งปัน และรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งในงานนี้มีทั้งนักเรียน   หน่วยงานราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมกว่า 400 คน

 

 

 

 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.