เมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม ที่ผ่านมาเกิดการระบาดของโรคไวรัส Covid – 19 ระลอกที่ 3 ซึ่งในรอบนี้มีการระบาดแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ไปทั่วประเทศ บริษัท ยูนีซัน จำกัด และในเครือฯ มีความห่วงใยทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป จึงได้ร่วมบริจาคและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องใช้จำเป็นอื่นๆ ให้ผู้เดือดร้อน ขาดแคลน และมีความจำเป็นเร่งด่วน  อาทิเช่น   มูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดล จังหวัดลพบุรี, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์สื่อสารความเสี่ยง Covid – 19 จังหวัดนนทบุรี,  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย และ ศูนย์พักกคอยผู้ป่วย Covid – 19 ในชุมชนคลองเตยระหว่างรอส่งตัว ซึ่งทำงานร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป ชุมชนคลองเตย เป็นต้น  รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท  โดยมีบางสถานที่มีผู้แทนขาย เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบ และบางพื้นที่ดำเนินการจัดส่งตามมาตรการของพื้นที่นั้นๆ ตามบรรยากาศของภาพ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.