เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบชุดยาสามัญประจำบ้าน และสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับ 5 โรงเรียนที่ขาดแคลน ประกอบด้วยโรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์, โรงเรียนบ้านดอนทราย, โรงเรียนวัดนาล้อม, โรงเรียนอ่างทองพัฒนา, โรงเรียนบ้านสี-ดางาม โดยจัดกิจกรรมในโรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีคุณใจแก้ว  ทองแดง (นักวิทยาศาสตร์อาวุโส) และทีมงานนักวิทย์ฯ จำนวน 10 ท่าน ที่มากด้วยประสบการณ์และความรู้ ไปถ่ายทอดผ่านการทดลองทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีเกินความคาดหมาย

 

     ลักษณะของกิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ฐาน  คือฐานที่ 1   ลูกโป่งหรรษา / ฐานที่ 2   น้ำมหัศจรรย์ / ฐานที่ 3   เล่นกับไฟ /ฐานที่ 4   Fast and Force  และ ฐานที่ 5   สติ สมาธิ ตามภาพบรรยากาศ

  

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้  รักการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ และนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองต่อไป  และปิดท้ายของงานนี้  บริษัทฯ มีการมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.