โครงการยูนีซัน สานสัมพันธ์ ประจำปี 2560

รูปทั้งหมด

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

12-14 มกราคม 2560

บริษัท ยูนีซัน จำกัด ร่วมกับ ทหารเรืออาสา นำเวชภัณฑ์ยารักษาโรค, เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และของใช้จำเป็น นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร และที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 

รวมน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้

27 มกราคม 2560

มอบถังออกซิเจนขนาด 60 คิว จำนวน 1 ถัง และแบบพกพา จำนวน 1 ถัง ให้กับ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.หลังสวน และแจกชุดเครื่องเขียน สำหรับเด็ก ๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โครงการสร้างห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

26 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท ยูนีซัน จำกัด ร่วมกับ ทหารเรืออาสา ลงพื้นที่นำเวชภัณฑ์ยารักษาโรค (เติมยา) ให้กับโรงเรียนเวียงผาวิทยา ห้องเรียนสาขาอายิโก๊ะ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมทั้งแวะเยี่ยมเยียน และแบ่งปัน...พี่น้องชาวดอย หมู่บ้านพญากองดี ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 

โครงการสร้างห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

25 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท ยูนีซัน จำกัด ร่วมกับ ทหารเรืออาสา ร่วมกันจัดสร้างห้องพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ยารักษาโรค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงเรียนบ้านขุนสรวย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อใช้เป็นห้องพยาบาลเบื้องต้น

 

โครงการสร้างห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

24 พฤษภาคม 2560

บริษัท ยูนีซัน จำกัด มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยารักษาโรค ให้กับโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

30 พฤษภาคม 2560

บริษัท ยูนีซัน จำกัด สนับสนุนเวชภัณฑ์ยารักษาโรค ให้กับสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

ช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัย

11 พฤศจิกายน 2560

บริษัท ยูนีซัน ร่วมกับ ทหารเรืออาสา และศิษย์เก่าของโรงเรียน (พนักงานบริษัทยูนีซัน) นำเวชภัณฑ์ยารักษาโรค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปมอบให้ โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

และมอบเวชภัณฑ์ยารักษาโรค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ต.กุดกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

CSR ภายในองค์กร

18-20 ตุลาคม 2560

จัดหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ให้กับบุตรหลานพนักงานของ บริษัท ยูนีซัน จำกัด  ให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมระหว่างปิดภาคเรียน ณ ห้องฝึกอบรมแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา

15 พฤศจิกายน 2560

บริษัท ยูนีซัน จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สนันสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 4 เครื่องให้กับโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

 

 

 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.