เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาบริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้สนับสนุนเครื่องดนตรีสากล ครบวง  มูลค่า 60,000 บาท  ให้กับโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา โดยมีคุณจารุณี  แก้วนุช (ผู้จัดการออกแบบบรรจุภัณฑ์) คุณวัชรา  ช่างแกะ (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้า) และคณะ เป็นตัวแทนในการส่งมอบในครั้งนี้

 

               โรงเรียนฯ ดังกล่าวเป็นโรงเรียนดีเด่นของตำบล ในอดีตมีนักเรียน 500 – 600 คน ปัจจุบัน มีเพียง 118  คน จึงได้การสนับสนุนจากภาครัฐตามสัดส่วนที่น้อยลง  มีลักษณะเด่นทางด้านการฝึกทักษะ ด้านดนตรีไทย  - สากล การฟ้อนรำ ให้กับนักเรียน มายาวนานกว่า 40 ปี เครื่องดนตรีจึงมีการชำรุด ทรุดโทรม และใช้การได้บ้าง ไม่ได้บ้าง 

                ในวันเวลาดังกล่าวตรงกับ “วันเด็กแห่งชาติ” โรงเรียนจึงได้จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ โดยมีผู้ใหญ่ใจดี จากบริษัท ฯ ร่วมสมทบทุน เป็นเจ้าภาพ เลี้ยงอาหารกลางวัน (ก๊วยเตี๋ยว “ป้าแอ๋ว” ร้านอร่อยสุดของอำเภอศรีสำโรง  จ..สุโขทัย)  พร้อมมอบของขวัญรางวัล (มูลค่า 11,964 บาท) และผลิตสนับสนุนหลักจากบริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด เป็นนมอัดเม็ด  ซ็อคบอล กรัมมี่ ให้กับเด็กและผู้มาร่วมงานกว่า 200 คน ซึ่งบรรยากาศของงานมีนักวิทยาศาตร์จากฝ่ายประกันคุณภาพ ได้สละเวลาไปร่วมสร้างสีสรร ด้วยความสนุกสนาน ครื้นเครง อย่างเป็นกันเอง มีทั้งกิจกรรมเข้าจังหวะ ร่วมร้องเพลง โดยมีนักเรียนช่วยเล่นเครื่องดนตรีสากล ที่มอบให้ได้อย่างชำนาญ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.