โครงการแบ่งปัน...เพื่อน้อง 2557- 2558

โครงการแบ่งปัน...เพื่อน้อง โดยบริษัทยูนีซัน ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมปรับปรุง สนับสนุน ร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน้อง ๆ

รูปทั้งหมด

โรงเรียนบึงสิงโต อ. บางน้ำเปรี้ยว (วส.ฉบับที่ 152 ปีที่ 14 เดือนมีนาคม 2557)

 

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ. ท่าตะเกียบ (วส.ฉบับที่ 153 ปีที่ 14 เดือนเมษายน 2557)

 

โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา อ. บางน้ำเปรี้ยว (วส.ฉบับที่ 155 ปีที่ 14 เดือนมิถุนายน 2557)

 

 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ. สนามชัยเขต (วส.ฉบับที่ 156 ปีที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2557)

 

โรงเรียนราษฎรนุกูล อ.คลองเขื่อน (วส.ฉบับที่ 157 ปีที่ 14 เดือนสิงหาคม 2557)

 

โรงเรียนบ้านไร่ดอน อ.พนมสารคาม (วส.ฉบับที่ 160 ปีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน 2557)

 

โรงเรียนบ้านเกาะดอน อ.เมือง (วส.ฉบับที่ 161 ปีที่ 14 เดือนธันวาคม 2557)

 

โรงเรียนวัดศรีสุตาราม อ.บางคล้า (วส.ฉบับที่ 163 ปีที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2558)

 

โรงเรียนบ้านไร่ดอน (ตอน 2) อ.พนมสารคาม (วส.ฉบับที่ 168 ปีที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2558)

 

โรงเรียนวัดลาดบัว อ.บ้านโพธิ์ (วส.ฉบับที่ 169 ปีที่ 15 เดือนสิงหาคม 2558)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.